Archive for the Category » Toruń od lider «

SKYEYE

SKYEYE

Firma Skyeye zajmuje się produkowaniem numerycznych modeli powierzchni, ortofotomap, map wektorowych, opracowań. Dane przestrzenne, które są bazą do wytworzenia wyszczególnionych produktów pozyskiwane są przy wykorzystaniu bezzałogowego samolotu wyposażonego w wysokiej klasy aparaturę optyczną. Produkty te znajdują zastosowanie w ochronie środowiska, branży budowlanej, drogowej, górnictwie, administracji publicznej. Doskonale sprawdzają się jako narzędzie do monitorowania zmian w środowisku, są idealnym instrumentem promocji.

Jednym z produktów świadczonych przez firmę Skyeye jest ortofotomapa, posiadająca znaczną przewagę nad mapami uzyskiwanymi w sposób standardowy. Ortofotomapa jest obrazem terenu, który powstaje po przetworzeniu zestawu zdjęć fotograficznych nawiązujących do układu współrzędnych. Zdjęcia używane do sporządzania fotomap wykonywane są przy użyciu bezzałogowego samolotu zwanego dronem z wysokości nie przekraczającej 300 metrów, na skutek czego nie są zaburzone przez chmury czy zamglenia. Na zdjęciach nie ma efektu perspektywy, wszystkie granice są zawsze czytelne. Duże znacznie ma również fakt, że koszt wykonania nalotu przy użyciu drona nie jest duży, a jedynym zastrzeżeniem są okoliczności pogodowe.

Kolejnym produktem oferowanym przez firmę Skyeye jest numeryczny model terenu, który w sposób precyzyjny oddaje ukształtowanie powierzchni. Modele te powstają w oparciu o naloty fotogrametryczne, wykorzystywane są w szczególności przy budowaniu farm wiatrowych, projektów ziemnych, również w górnictwie czy przy projektowaniu konstrukcji hydrotechnicznych.

Jednostka świadczy również usługi kartograficzne, kreuje mapy, plany, tablice informacyjno-turystyczne, mapy trójwymiarowe, grafiki kartograficzne do folderów.

Kremacja Toruń

Kremacja Toruń

Spopielenie zwłok to forma pogrzebu zwłok stosowana od tysiącleci polegająca na spaleniu ciała. Obecnie do kremacji stosuje się piece kremacyjne, a prochy powstałe po spaleniu umieszczana się w specjalnej urnie. Kremacja jest ogromnie popularna w Japonii. W Polsce ten rodzaj pogrzebu stanowi niespełna 7% wszystkich pochówków. Przypuszczalnie wypływa to z faktu, że palenie zwłok nie jest wprawdzie zakazane przez kościół katolicki, jakkolwiek tradycja chrześcijańska nie pochwala kremacji. Niemniej zakłady pogrzebowe coraz częściej świadczą opcję spalenia zwłok zmarłych. System prawny w Polsce nie honoruje trzymania urny z prochami w miejscu odmiennym niż cmentarz, czy też rozrzucania prochów. Zgodnie z regulacją, urnę z prochami zmarłego trzeba złożyć w grobie urnowym, niszy lub też tradycyjnym grobie.Zakład pogrzebowy USKOM działający w Toruniu również na życzenie najbliższych zmarłej osoby aranżuje kremację zwłok. Usługi pogrzebowe Toruń to także pomoc przy organizowaniu tradycyjnej ceremonii żałobnej, usługi transportowe dla uczestników pogrzebu i osób duchownych, pomoc przy formalnościach. Przewóz zwłok Toruń proponowany przez Zakład pogrzebowy USKOM to transport zwłok na obszarze miasta oraz na terenie całego kraju. Transport ten odbywa się w specjalnie do tego poświęconych pojazdach stosownie z przepisami prawa polskiego. Firma USKOM obok trumien oferuje również nagrobki oraz opiekę nad grobami. Opieka nad grobami to nowa usługa polegająca na jednorazowym lub systematycznym czyszczeniu nagrobka, myciu nagrobka, odśnieżaniu czy postawieniu i zapaleniu znicza.